Jakie jest "ja"?

"Ja" jest silne. Głębokie i ogromne. Można w pewien sposób napisać również - odważne. Potężne. W przeciwieństwie do tego co jest w głowie - "ja" jest silne. Pytanie "Jakie jest >>ja<<?" zmusza nas do poznania samych siebie. Zmusza umysł do odpowiedzi. A zatem "Jakie jest >>ja<<?".

Co to jest "ja"?

"Ja" jest wszystkim. Jeśli jestem "ja", to jestem wszystkim.

Gdzie znajduje się "ja"?

Kontynuując to pytanie, zadaj kolejne: "Gdzie znajduje się >>ja<<?". Odkryjesz, iż miejsce "ja" jest w Tobie. W Twoim sercu. W połączeniu serca z umysłem. Ja jest mniej więcej w okolicach serca. Tam się zaczyna. W środku naszej klatki piersiowej. W miejscu, które wskazujemy, pokazując na siebie i mówiąc: "Ja! Ja to zrobiłem!", w momencie radości bądź zachwytu.