Mantry są czyste. Nie współpracują z umysłem tylko z sercem (duszą). Łatwo zauważysz, iż różnią się tym od afirmacji, że nie są kierowane ku żadnemu punktowi. Dlatego nie wywołują konfliktu w relacji umysł-dusza.


Najsilniejsza mantra. Silniejsza nawet od mantr "Ja jestem", czy "Ja istnieję". "Ja" to słowo skupiające energią na nas (jako jednostce). Wypowiadając słowo "Ja" kierujesz do siebie energię. Wskazujesz na siebie. Zaznaczasz obecność.

Mantra idealna

Mantra "Ja jestem. Tu i teraz." jest mantrą idealną. To połączenie wszystkich mistycznych nauk w jedno proste stwierdzenie. Słowa "Ja jestem." płyną z serca (duszy), natomiast słowa "Tu i teraz." płyną ze świadomości (umysłu). To idealne połączenie serca z umysłem - duszy ze świadomości. To idealne połączenie w ciele dwóch najbardziej niezbędnych elementów - świadomości istnienia z miłością.

Mantra wdzięczności

Mantra "Dziękuję." jest bardzo silną mantrą. Zmienia kierunek przepływu energii. Z energii proszącej, wnosimy w nasze życie energię wdzięczności. Miast wynosić swoją energię na zewnątrz, zaczynasz skupiać ją na sobie.

Mantra "Kocham Cię." jest bardzo silną mantrą. Należy jednak rozsądnie nią rozporządzać, ponieważ wynosi naszą energię na zewnątrz.

Mantra "Ja jestem." jest jedną z najsilniejszych mantr. Zaznacza obecność. "Jeśli ja jestem, to znaczy iż mogę coś zrobić", a jeśli mogę coś zrobić, to znaczy, że wszystko jest możliwe. Wszystko zaczyna się od słów "Ja jestem.". Abyś cokolwiek w tym życiu zrobił, musisz zacząć od słów "Ja jestem.". Abyś cokolwiek w tym życiu zrobił, musisz zaistnieć. A aby zaistnieć musisz zaznaczyć swoją obecność. A aby zaznaczyć swoją obecność wszechświat musi usłyszeć, że jesteś. A zatem "Ja jestem.". Powiedz te słowa głośno (w myślach) i z przekonaniem. "Ja jestem.". "Ja jestem. To ja decyduję. To ja tworzę, to ja wybieram.".