Mantry. Definicje. Słowa. Afirmacje. Pytania i odpowiedzi.


Śmiertelność, czy nieśmiertelność?

Na wstępie, aby zrozumieć czym jest nieśmiertelność zajmiemy się najpierw samym pojęciem "śmiertelności". Czym zatem jest tak zwana "śmiertelność" (rozumiana również jako śmierć fizyczna)? Śmierć jest nierozerwalnie złączona z rozwojem. Aby rozwijać się (zmieniać) musimy porzucać stare schematy (w tym również ciało fizyczne). Śmierć wynika z wyrażania nowych myśli oraz pragnień. Tak długo będziemy śmiertelni, jak długo będziemy wysyłać myśli poza chwilę obecną. Tak długo będziemy śmiertelni, jak długo będziemy pragnąć czegoś innego niż jest.

Co to jest ego?

Ego to umysł. To kompletna struktura umysłu. Zapis informacyjny. Ego rozumiane jest jako zapis wszystkich informacji, wiadomości, schematów i przekonań, które stoją za naszymi poczynaniami. Ego nie jest prawdziwymi nami. Ego to tylko zakodowany w nas zapis. Zapis, który wynosimy z dzieciństwa, społeczeństwa, a nawet wcześniejszych pokoleń. Ego to schematy oraz przekonania powielane przez setki stuleci. Ego, dla nieświadomego człowieka, jest zapalnikiem i motorem napędowym dla każdego z jego mniejszych oraz większych poczynań. Ego potocznie oraz ogólnie rozumiane jest po prostu jako umysł człowieka. Istota świadoma tworzy zapis w umyśle oraz używa umysłu do materializacji. Istota nieświadoma żyje w umyśle (jest umysłem).

Jak zdefiniować szczęście?

Szczęście jest nierozerwalnie złączone z chwilą obecną oraz poczuciem bezpieczeństwa. Szczęście to zrozumienie i odnalezienie siebie. Tu i teraz jest odpowiedzią. Kiedy udaje Ci się całkowicie "pozbyć" umysłu, czujesz jak bardzo jesteś bezpieczny. Odnajdujesz siebie. Prawdziwa medytacja nie jest ucieczką z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, lecz idealnym wręcz połączeniem z nim. Połączeniem ze sobą. Prawdziwa medytacja, to pełna akceptacja wszystkiego tego co jest, włącznie z porzuceniem jakichkolwiek przekonań. Nie poznasz siebie, jeśli nie porzucisz wszystkich przekonań.

Pytanie "Kim jestem?"

Pytanie "Kim jestem?" jest jednym z najmądrzejszych pytań. Zmusza nas do głębszego zastanowienia się na sobą. I nie chodzi tutaj o naszą czysto fizyczną postać, lecz o głęboki duchowy sens pytania "Kim jestem?". Pytanie to nie powinno być zadawane raz, lecz powtarzane wielokrotnie, aż do zrozumienia.

Jakie jest "ja"?

"Ja" jest silne. Głębokie i ogromne. Można w pewien sposób napisać również - odważne. Potężne. W przeciwieństwie do tego co jest w głowie - "ja" jest silne. Pytanie "Jakie jest >>ja<<?" zmusza nas do poznania samych siebie. Zmusza umysł do odpowiedzi. A zatem "Jakie jest >>ja<<?".

Najsilniejsza mantra. Silniejsza nawet od mantr "Ja jestem", czy "Ja istnieję". "Ja" to słowo skupiające energią na nas (jako jednostce). Wypowiadając słowo "Ja" kierujesz do siebie energię. Wskazujesz na siebie. Zaznaczasz obecność.

Mantry są czyste. Nie współpracują z umysłem tylko z sercem (duszą). Łatwo zauważysz, iż różnią się tym od afirmacji, że nie są kierowane ku żadnemu punktowi. Dlatego nie wywołują konfliktu w relacji umysł-dusza.


Definicje, czyli wyjaśnienia. Jak definiujemy wybrane słowa.


Afirmacje, czyli zarządzanie umysłem. UWAGA: Afirmacje działają, tylko jeśli wierzysz w to co mówisz lub myślisz (powtarzasz po cichu w głowie właśnie jako afirmację). Jeśli czujesz konflikt z tym co mówisz lub myślisz i nie znajdujesz w tej kategorii odpowiedniej dla siebie afirmacji, przejdź do kategorii Mantry.


Pytania łączące umysł z duszą. Pytania, które równocześnie stymulują duszę i zapraszają umysł do odpowiedzi.