Dusza w tym artykule rozumiana jest nie tylko jako całość, ale również jako serce (źródło osadzone w człowieku).

Początek i koniec.

Jako istoty ludzkie powinniśmy nauczyć się na powrót doświadczać życia sercem. Jednym słowem (i dosłownie) powinniśmy powrócić do serca.

Wystarczy, iż dusza tylko o coś poprosi i automatycznie od razu to jest. Dlatego, iż dusza jest całością. Jest zarówno proszącym jak i kreatorem. Dusza jest wszystkim. A zatem kiedy prosi, to od razu ma pełen zasób mocy i chwały do realizacji i stworzenia. Rzecz ta dzieje się automatycznie.