Litera I to umysł. Energia kierowana. Psychologia, jako nauka o umyśle z poziomu umysłu. Słowo, także jako niewypowiedziana myśl. Wiara, czyli energia tworząca. Intelligence, jako inteligencja (w tym również inteligencja emocjonalna). Świadomość. Pewność, jako przekonanie (charakter). Zdrowie psychiczne. Jota.


Definicja umysłu.

Umysł jest wiecznym interpretatorem. To on osądza i ocenia wszystko. To właśnie dzięki niemu powstaje niepotrzebny rozziew na interpretującego i interpretowane. To właśnie poprzez takie podejście zapominamy o tym, iż jesteśmy całością ze wszystkim.