Świat a rzeczywistość

Wyobraź sobie świat bez internetu. Pójdźmy jeszcze dalej - wyobraź sobie świat bez telewizji, aparatów fotograficznych oraz wszystkiego, co zachowuje obraz. W takim świecie postrzegałbyś rzeczywistość zupełnie inaczej niż teraz. Byłbyś z nią bardziej kompatybilny. Byłbyś z nią bardziej połączony. Mniej żyłbyś w swojej głowie oraz wyobraźni, a więcej skupiałbyś się na rzeczywistości. Byłbyś człowiekiem czynów, nie słów. Człowiekiem czynów, a nie myśli, czy wyobraźni. Tak właśnie żyli ludzie kilkaset lat temu, nim powstała cyfryzacja. Opowieści o dalekich krainach zmuszały człowieka do patrzenia za horyzont, a nie w ekran, czy w głąb swojej głowy.

Definicja "tam"

Aby zrozumieć cokolwiek z niniejszego artykułu musimy zdać sobie sprawę, iż w dzisiejszych czasach zupełnie inaczej interpretujemy słowo "tam", jako wskazanie czegoś innego niż jest tutaj. Kiedyś (i było to prawidłowe rozumowanie) słowo "tam" oznaczało kierunek za horyzont lub bliżej (zależnie od sytuacji, tudzież opowieści). Dziś słowo "tam" oznacza wyobraźnię - totalnie. Jednostki ludzkie coraz rzadziej rozglądają się w rzeczywistości, a nawet jeśli już mają oczy otwarte, ich umysł pochłonięty jest myślami oraz wyobrażeniami. To powoduje spore zakłopotanie, ponieważ umysł i tak ma naturalną tendencję do uciekania w wyobraźnię (trudno stwierdzić jednoznacznie, czy wynika to już z naszego wychowania w cywilizowanym społeczeństwie, czy taką tendencję miał od zawsze - niemniej jednak wielcy mistrzowie już od dawna wskazywali na taką tendencję: "Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski.".), a w dzisiejszym świecie cyfryzacji oraz wszędzie obecnych ekranów i monitorów, zmienia zupełnie bieg energii. Człowiek przestaje prawdziwie kreować, tworzyć rzeczywistość. Tworzy ją w internecie lub wcale. To nie jest kreacja. Kreacja powstaje "tutaj".

Czym jest "tutaj"?

Jak zdefiniowalibyśmy słowo "tutaj"? Tutaj jest tym, co Ciebie otacza. Rzeczywistością. Zarówno materialną, jak i tą niematerialną. Jest wszystkim, co istnieje wokół Ciebie dokładnie w tej chwili, w której jesteś teraz. To rzeczywistość - słowo "tutaj". Zatem jeśli jesteś obecny, jesteś w "tutaj". A jeśli jesteś w "tutaj", jesteś obecny. Doświadczasz życia. Całym sobą. Jesteś połączony z rzeczywistością. Jesteś wszystkim.

Czym jest rzeczywistość?

Człowiek posiada zatem dwie rzeczywistości. Jedną wyimaginowaną - w głowie, drugą prawdziwą - tą znajdującą się przed nim oraz wokół niego. W dzisiejszych czasach jednostki ludzkie prawie zupełnie zatraciły się w rzeczywistości wyimaginowanej. Nie żyją życiem prawdziwym. Nie cieszy ich życie. Zupełnie go nie doświadczają. Wszystkie ich poczynania mają na celu ucieczkę od rzeczywistości, która jest teraz.

Powrót do rzeczywistości

Jak zatem powrócić do prawdziwej rzeczywistości? Powrót do rzeczywistości jest porzuceniem ego. Porzuceniem umysłu. Porzuceniem wszystkim wyobrażeń oraz skupieniem się na tym co jest teraz, w tej chwili i wokół. Skupieniem na rzeczywistości. To właśnie sedno medytacji. Nieprawidłowością jest zamykanie oczu w trakcie medytacji, wychodzenie z ciała i uciekanie gdzieś daleko - w wizje, podróże astralne itp. Czyż przynajmniej stukrotnie lepiej nie byłoby doświadczyć tych cudownych podróży tutaj? Dlaczego zamykasz oczy, by uciec od rzeczywistości? Dlaczego ich nie otworzysz i nie poprosisz o podróż tutaj? Jak Twoje marzenie ma zostać spełnione, gdy zamykasz oczy i stajesz się nieobecny? Nie ma Cię, nie istniejesz. Twoje każde marzenie spełni się, gdy otworzysz oczy i poprosisz. Prosto z serca. Takie jest naturalne prawo wszechświata. Jaki sens miałoby uciekanie od tej rzeczywistości, skoro się tutaj pojawiliśmy?