Kim jest istota AIO?

Mówi się o niej, że ma bardzo dobre serce i jest bardzo silna psychicznie. Wysoka inteligencja jest jej wyrazem, a wygląd fizyczny ma względnie dobry. To istota AIO. Jej podstawowa konstrukcja oparta jest na trzech bazowych elementach. Tymi elementami są ciało, umysł oraz dusza (dusza rozumiana jest tutaj bardziej jako serce, źródło osadzone w człowieku). Taka istota jest CUD'em, którym pragnie stać się każda istota ludzka. To naturalny rozwój i kolejny krok ewolucji wszechświata. Przejście wyżej.

Jak funkcjonuje istota AIO?

Istota AIO w swojej inteligencji kieruje się przede wszystkim zmysłem intuicji. W swoich działaniach częściej bazuje na odczuciach, niż na myślach. Jej fizyczne ciało jest zdrowe i zawsze dąży ku zdrowiu. Cechuje ją posiadanie własnego zdania w zupełnie obojętnej relacji do zdań innych. Wybiera. Jej podstawowym, codziennym zajęciem jest świadomy wybór. Wybór wynikający z doświadczenia całości, jako ogółu przeciwieństw występujących we wszechświecie. Wybór pozwala jej nadawać kierunek swemu życiu oraz swym działaniom. Podstawową zatem cechą istoty AIO jest świadomy wybór. Zwrócenie się zawsze w kierunku tego, czego pragnie - wybór wynikający (jak pisze wyżej) z doświadczenia wszystkich wzajemności w relatywnym świecie. Istota AIO wie zatem, z własnego doświadczenia, czym jest przyjemność, a także nieprzyjemność, nazywane przez ludzi po prostu "dobrem" i "złem". Dlatego zawsze wybiera przyjemność. Przyjemność dla wszystkich, w tym również dla siebie. To świadomy wybór. Czysta intencja.

Jak rozpoznać istotę AIO?

Istota AIO jest zatem postrzegana z zewnątrz jako kulturalna, spokojna, pewna siebie i mocno osadzona w rzeczywistości fizycznej jednostka. Przez tzw. "ludzi wschodu" stan ten często nazywany jest "spokojem pewności", który zbliżony jest swym odczuwalnym stanem do stanu nazywanego potocznie "oświeceniem". Oświecenie jednak, jest zawsze tylko chwilowe i zawsze ma bezpośrednio większą moc uderzeniową (przynajmniej tą odczuwalną dla jednostki, której w danej chwili dotyka). Dlatego oświeca. Po tym stanie, zawsze następuje stan "spokojnej pewności", inaczej pisząc: "Teraz już wiesz. Nic więcej Tobie nie potrzeba.". Stan "spokojnej pewności" jest zdecydowanie stabilniejszym stanem emocjonalnym niż tzw. "stan oświecenia" (stan oświecenia, często bywa euforyczny). Dlatego, gdy się oświecisz, nie szukaj niepotrzebne kolejnych tzw. "oświeceń". Oświecenia przychodzą same (nigdy nie powinniśmy ich szukać). W prawidłowej relacji, po krótkich momentach oświecenia, zawsze następuje (krótszy lub dłuższy) okres stagnacji, w której tzw. "oświecenia" utrwalają się i stabilizują. Dlatego błędem w takiej sytuacji jest gonitwa i poszukanie kolejnych tzw. "oświeceń", czy rozwiązań. Należy przyjąć stabilizację. A zatem wracając do jednostki AIO, taka jednostka jest już prawie zawsze w stanie stabilizacji, ponieważ rozumie. Oświecenia przychodzą do niej rzadziej, dlatego iż jest kompletna. Trudniej jest zaskoczyć istotę, która jest w stanie wiedzy oraz kompletności.

Istota AIO, a zdrowie i rzeczywistość.

Zdrowie fizyczne jednostki AIO wynika zawsze z wyboru opartego na dostępie do wiedzy, wspieranego energią wiary. Istota AIO idealnie synchronizuje się z rzeczywistością, w której aktualnie się znajduje. Chwila aktualna jest dla niej wszystkim. Przesuwa się w rzeczywistościach, z punktu do punktu, z miejsca do miejsca, a nie w czasie, jak z założenia błędnie chcą robić to istoty ludzkie. Chwila obecna jest dla niej wszystkim. Miejsce jest odpowiedzią (dosłownie). Miejsce, w którym aktualnie znajduje się dana jednostka. Tylko w ten sposób można idealnie synchronizować się z rzeczywistością i otrzymywać dary. To AIO.