Duchowość. Rozwój. Wzrost.


Nazwa warsztatu: Heart meditation.
Poziom: Intermediate.
Miejsce skupienia: Serce + Całość.

Warsztat Heart meditation przeznaczony jest dla osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu pracy z umysłem oraz sercem. Istotna w tym przypadku jest również podstawowa wiedza z zakresu relacji ciało-umysł-źródło-dusza. Warsztat realizowany jest dla osób, pragnących otworzyć czakram serca oraz dla osób, w których częściowo energia serca została już wyeksponowana i szukają odpowiedzi na to, co się dzieje lub szukają potwierdzenia własnych wniosków i doświadczeń.